Vi i E&E Bygg og Restaurering AS tilbyr en rekke tjenester innen byggebransjen.

Nybygg

Trenger du en helt ny bolig så kan vi hjelpe deg med dette.

Restaurering
Vi tar på oss å restaurere din bolig.

Betongarbeid
Vi kan hjelpe deg med hele prossesen, alt fra forskalingen til konstruksjonen er ferdig støpt.

Trykktesting
Dette er en test som vil måle lekkasjetallet i boligen din.
Alle boliger har nå et viss krav om tetthet.
Basert på målingene som vi gjør kan vi fortelle deg om boligen din tilfredsstiller disse kravene.

Termografi

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. 
Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke kuldebroer, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

En slik måling vil kunne fortelle oss om du f.eks har tilstrekkelig med isolasjon. Dette er også et krav som flere forsikringsselskap stiller på grunn av brann.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2012 - 2020 E&E Bygg og Restaurering AS